Saņem bezmaksas piegādi pirkumiem no €200

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios sąlygos
1.1. Šios pirkimo sąlygos kartu su jose nurodytais dokumentais nuostatuose, yra skirti informacijai apie SIA AXO LATVIA teikti („Pardavėjas“), taip pat internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės pirkimo – pardavimo sąlygų („Sąlygos“) nustatymui asmenims, kurie nurodytas Nuostatų 5.1 punkte („Pirkėjas“), ir kurie perka prekes („Gaminiai“) internetinėje parduotuvėje www.axo.lv.
1.2. Šios sąlygos taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjui dėl Prekių pardavimo (toliau – Sutartis). Prieš užsakant bet kokias prekes internetinėje parduotuvėje, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas ir įsitikinkite kad teisingai juos supratote. Prieš užsakydami atkreipkite į tai dėmesį užbaigimo, Pirkėjas įsipareigoja sutikti su šiomis sąlygomis ir privatumu politiką, tačiau atsisakė tai padaryti, užsakymo užbaigimą ir Prekes užsisakyti negalima.
1.3. Pirkėjas raginamas atsispausdinti šias Sąlygas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.
1.4. Taip pat informuojame, kad šios sąlygos gali būti keičiamos pagal 6 taisyklę. dalyje nurodyta tvarka Rekomenduojame peržiūrėti kiekvieną kartą, kai užsisakote gaminius Sąlygos taip, kad Pirkėjas įsitikino, kad visiškai supranta, su kokiomis sąlygomis konkrečiu atveju bus pateiktas užsakymas. Paskutinis kai šios sąlygos buvo atnaujintos 2021 m. kovo 5 d.
1.5. Šios sąlygos ir visos sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudarytas ir uždarytas tik valstybine kalba.
2. Informacija apie Pardavėją
2.1. Šios sąlygos taikomos perkant produktus nurodytu adresu www.axo.lv („internetinė parduotuvė“). Pardavėjas yra SIA AXO LATVIA - Latvija Latvijos Respublikoje tinkamai registruota ir veikianti įmonė, teisinis registracijos numeris: 40103829622, juridinis adresas - Ventspilis, Pētera iela 3 - 1B, LV-3601 Duomenys apie Pardavėją renkami ir saugomi – Juridinių asmenų registre registro tvarkytoja yra valstybės įmonė "Verslo registras"..
2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus“.
2.3. Pardavėjo kontaktiniai duomenys pateikti skiltyje „Kontaktai“.
3. Prekės
3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikti Prekių vaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas daro viską, kad atitiktų Prekių spalvas atspindėtas kiek įmanoma tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjas įrenginio ekranas tiksliai atspindės Produktų spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali šiek tiek skirtis nuo jų paveikslėlių.
3.2. Prekės pakuotė gali skirtis nuo pavaizduotos internete parduotuvėje pateiktose nuotraukose.
3.3. Jei nenurodyta kitaip, visi produktai, kurie siūlomi internetu parduotuvėje, yra. Tuo atveju, kai užsakyta Prekė negali būti parduota Taisyklė 5.10. ir dėl 9.5 punktuose nurodytų aplinkybių Pirkėjas nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (pvz telefonu arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymas atšaukiamas.
3.4. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų ir/ar maksimalų užsakymo kiekį konkrečios prekės kiekis viename užsakyme.
4. Asmens duomenų tvarkymas
4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje teigiama Taisyklės ir sąlygos, rekomenduojame Pirkėjui atidžiai jas perskaityti ir užtikrinti, kad jam būtų suprantamos visos Privatumo politikos nuostatos ir priimtina.
5. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
5.1. Pirkėjai Prekes gali įsigyti šioje internetinėje parduotuvėje:
a) fiziniai asmenys, sulaukę 16 (šešiolikos) metų;
b) juridiniai asmenys.
5.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis sąlygomis, patvirtina, kad turi teisę Pirkite prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
5.3. Užsakomų Prekių suma neturi būti mažesnė už minimalią Prekių krepšelio sumą, kurio tikrasis dydis nurodytas skiltyje „Prekių pristatymas ir priėmimas“.
5.4. Pardavėjo nurodyta Prekių užsakymo tvarka užtikrina Pirkėją galimybė patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant galutinį užsakymą. Pirkėjui rekomenduojama atidžiai perskaityti ir patikrinti kiekvieną pateiktą užsakymą užsakymo pateikimo etape.
5.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, kurią nurodė Pirkėjas, susikūrė Prekių krepšelį vardas, pavardė (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresas, tikslus pašto kodas, pasirinkite mokėjimo būdą ir susipažinkite su šiomis sąlygomis, spustelėkite mygtuką „Užsakyti“ ir apmoka už užsakymą arba pasirenka mokėjimo būdą, kurį nurodyta Taisyklių 10.1. punktas b. poskyryje Nemokėdamas už užsakymą, sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti Pirkėjas, naudodamasis užsakyme nurodytu telefono numeriu arba el. sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant su ja kylančius neaiškumus su sutarties vykdymu.
5.6. Kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir už jį sumoka arba pasirenka Terminą 10.1. punktas b. poskyryje nurodyta mokėjimo priemonė – siunčiama į ją paštu, patvirtinančiu užsakymo gavimą.
5.7. Pardavėjas rengdamas užsakymą Pirkėjui siunčia el. laišką ir/ar SMS, kuri informuoja, kad Prekės Pirkėjui išsiųstos arba paruoštos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris iš Prekių pristatymo būdų bus pasirinktas).
5.8. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis (užsakymas) yra registruojami ir saugomi internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
5.9. Pirkėjas, sudarydamas Sutartį, sutinka, kad pirkimo metu nurodytu el adresu bus atsiųsta elektroninė sąskaita su pirkimo informacija. Sąskaita faktūra išsiunčiama el.paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas dienų nuo to momento, kai Pirkėjas gavo Prekes arba Pardavėjas perduoda Prekes kurjeris (jei Prekės Pirkėjui pristatomos per kurjerį paslaugos).Sąskaita išrašoma kartu su Prekių pristatymu kurjeriui arba Prekių priėmimas/perdavimas (priklausomai nuo to, kuri iš Prekių pristatoma buvo pasirinktos rūšys ir kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiame tuo atveju, kai Prekės pristatomos) dienos data.
5.10. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekės, pavyzdžiui, nes kad Prekės nėra sandėlyje, nes Prekė nebeparduodama arba dėl klaidos, kuri yra susijęs su internetinėje parduotuvėje nurodyta kaina, kaip nurodyta čia Taisyklių 9.5. punktu, Pardavėjas apie tai Pirkėją informuoja elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis priemonėmis (telefonu arba SMS žinute) ir užsakymas bus atšauktas. Jei Pirkėjas jau sumokėjo už Prekę, Pardavėjas grąžins pinigus sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
6. Teisė keisti sąlygas
6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant tik dėl:
a) mokėjimo taisyklių pakeitimai;
b) taikomų teisės aktų pakeitimai.
6.2. Kiekvieną kartą, užsakant Prekes, Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo uždarymo tikslais galios ta Sąlygų versija, kuri galios Sutartyje uždarymo diena.
6.3. Kiekvieną kartą, kai Sąlygos keičiamos remiantis šių Sąlygų 6 punktu, Pardavėjas informuos ir praneš Pirkėjui, kad pakeitimai buvo atlikti Taisyklės ir jų pakeitimo data bus nurodyta šių Taisyklių 1.4 punkte. punkte
7. Kokybiškas prekių grąžinimas ir vienašalis Sutarties atsisakymas, vartotojas, naudojantis atsisakymo teise
7.1. Pirkėjas, kuris yra vartotojas (fizinis asmuo), turi teisę naudotis teisę atsisakyti sutarties nenurodant priežasties ir vienašališkai atsisakyti Sutarties, grąžinant gautas Prekes - šių sąlygų 7.3. punkte nurodyto laiko laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad per minėtą laikotarpį, atspindintis ar Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekės dėl kitų priežasčių pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti prekes Pardavėjui ir gauti sumokėtus pinigus. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
7.2. Pirkėjas (vartotojas) negali ir negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties grąžinti ministrų kabineto prekės 2014-05-20 reglamento Nr. 255 „Nuostatai dėl nuotolinės sutarties“ 22 punkte nurodytais atvejais, jei:
a) Prekė pagaminta pagal Pirkėjo nurodymus arba Prekė yra vienareikšmiška personalizuotas (pritaikytas pagal asmeninius Pirkėjo poreikius);
b) Prekė greitai genda arba greitai baigiasi galiojimo laikas;
c) Pirkėjas atidarė Prekės pakuotę, kuri yra sveika ir higiena negali būti grąžintas dėl priežasčių;
d) Dėl savo savybių produktas buvo negrįžtamai susimaišęs su dėl kitų dalykų;
e) Pirkėjas atidarė garso ar vaizdo įrašą arba kompiuterinę programą pakavimas;
f) pristatomi laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai, išskyrus tuo atveju, jei jie pristatomi pagal abonentinę sutartį.
7.3. Pirkėjo teisė per 14 dienų vienašališkai atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekes Pardavėjui ir gauti pinigus pasinaudojus sutarties atsisakymo teise, yra taikomi tik vartotojams (fiziniams asmenims) ir kyla iš Sutarties uždarymo diena, kaip apibrėžta Taisyklių 5 punkte. Kokybiškas Tam tikriems Pardavėjams prekes galima grąžinti ir ilgesniam laikui nurodytais atvejais, kai Pardavėjas pateikia atitinkamą informaciją apie juos, parduodant Prekę.
7.4. 14 dienų terminas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties skaičiuojamas taip:
a) jei Prekė perkama sudarant Sutartį – nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas (kurjeris), ir Pirkėjo paskirtas yra gavo Prekę;
b) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsisakė kelias Prekes, kurios pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas ir Pirkėjo nurodyta, gavo paskutinę Prekę;
c) jei pristatoma Prekė, susidedanti iš kelių partijų ar dalių, nuo dienų, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, ir kuris Pirkėjo nurodyta, gavo paskutinę Prekės partiją ar jos dalį;
d) sutartims dėl reguliaraus Prekių pristatymo – nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar trečioji šalis kitas nei Pirkėjo nurodytas vežėjas asmuo gavo pirmąjį produktas.
Jei termino pabaiga patenka į „oficialiai“ nurodytą šventę šalyje, atsisakymas teisės gali būti naudojamos iki nurodyto termino pabaigos kitam darbui per dieną (įskaitant ją).
7.5. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, privalo informuoti Pardavėją apie sprendimą atsisakyti Sutarties išsiunčiant ar pateikiant atitinkamą raštišką laisvos formos pareiškimas, kuriame būtų Pirkėjo pareiškimas apie atsisakydamas Sutarties, arba užpildydamas atsisakymo formą – PDF/WORD. Turi būti pateiktas pranešimas apie sutarties atsisakymą arba sutarties atsisakymo forma klientų aptarnavimo centruose adresus galima rasti čia, arba atsiųsti elektroniniu paštu: info@axo.lv. Gavęs Pirkėjo pranešimą elektroniniu būdu, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie gavęs pranešimą Pirkėjo el.
7.6. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po pateikus ar išsiuntus Pardavėjui atsisakymo formą arba pranešimas apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties, grąžinti ar perduoti Prekes Pardavėjui klientų aptarnavimo centruose (adresus rasite čia) arba Pardavėjo įgaliotam asmeniui priimti Prekes. Termino laikomasi laikoma įvykdyta, jei Pirkėjas perduoda arba išsiunčia Prekes Pardavėjui anksčiau 14 (keturiolika) dienų iki termino pabaigos. Už prekės grąžinimą sumoka pirkėjas išlaidas.
7.7. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti Prekes tik tuo atveju, jei nepraėjo Sąlygose nurodytas sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo terminas 7.3. ir 7.4. punkte
7.8. Pirkėjas turi teisę apžiūrėti Prekę, kad nustatytų jos pobūdį, ypatybes ir operacijas, bet Produkto naudojimą pagal jo pobūdį, savybes ir operacijas išaiškinimas ir patikrinimas atliekamas kiek įmanoma daryti parduotuvėje.
7.9. Pirkėjas atsako už Prekės ar jos vertės sumažėjimą naudoti priešingai sąžiningai (įskaitant, bet neapsiribojant, šias sąlygas 7.10. 1 dalyje nurodytais atvejais), jeigu Prekė turi teisę atsisakyti naudojimo metu naudojamas kitiems tikslams nei pobūdis, savybės ir dėl ieškinio patikslinimo.
7.10. Grąžinama prekė neturi būti sugadinta ar naudojama neviršijant Gaminio naudojimas siekiant nustatyti jo pobūdį, savybes ir funkcijas bei apžiūrai. Pirkėjas stengiasi, kad grąžinama Prekė būtų originali pakuotės, autentiškos etiketės ir apsauginiai maišeliai. Prekės turi būti grąžintos pilnai su tais pačiais priedais, su kuriais jie buvo parduoti, instrukcijų ir garantinio talono pridėjimas prie Prekės, jei jie buvo pristatyti su Produktu. Už Prekes gautos dovanos taip pat turi būti grąžinamos kartu.
7.11. Grąžinant Prekę būtina nurodyti sąskaitos numerį ir užsakymo numerį numerį. Esant galimybei, Pirkėjas prideda Pardavėjui sąskaitą faktūrą galėtų kuo greičiau grąžinti Pirkėjui už pirkinį sumokėtus pinigus Produktas.
7.12. Prekes grąžinusiam pirkėjui grąžinama viskas apie Prekes sumokėti pinigai, įskaitant siuntimo išlaidas. Pardavėjas grąžina pinigus už Prekių ir pristatymo išlaidos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienų, kai Pardavėjas gavo informaciją apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti susitarimas. Pateikiami dabartiniai pristatymo ir aptarnavimo įkainiai skiltyje „Prekių pristatymas ir priėmimas“. Jei grąžinama tik dalis Prekių, Siuntimo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jei tiek pat kitų užsakyti Prekes perkant atskirai būtų taikomas mažesnis tarifas, nei taikomas tarifas perkant Prekes kartu su Prekėmis, kurios yra grąžinama, ir tik suma, lygi nurodytam tarifui skirtumas. Jei Pirkėjas pasirinko naudoti pristatymo būdą, kuris nėra Pardavėjo siūlomo pigiausio standartinio pristatymo būdo pardavėjas neturi pareiga atlyginti Pirkėjui papildomas pristatymo išlaidas.
7.13. Pardavėjas perveda Pirkėjui grąžintinas sumas pranešimu atsisakyti Sutarties arba banko sąskaitos, nurodytos atsisakymo formoje.
7.14. Pardavėjas turi teisę nesugrąžinti Pirkėjui pinigų sumos iki tuo momentu, kai Pardavėjas gavo Prekę arba Pirkėjas ją pateikė Pardavėjui patvirtinimas, kad Prekė buvo grąžinta, atsižvelgiant į tai veiksmas buvo atliktas anksčiau.
7.15 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties taip pat iki Pirkėjo gauti Prekes.
7.16. Tuo atveju, kai Prekės Pirkėjui buvo pristatytos atsisakius iš Susitarimas:
a) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
(b) išskyrus atvejus, kai prekės neatitinka reikalavimų numatyta Taisyklių 15.11. punktu, Pirkėjas bus atsakingas už Prekę grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimas;
c) Pirkėjas įsipareigoja tinkamai pasirūpinti Prekių išsaugojimu iki tol grąžinimui Pardavėjui;
d) Prekės kaina ir pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis Taisyklių 7.12 p. tašką.
7.17. Visais atvejais pirkėjas turi teises, kylančias dėl reikalavimų nesilaikymo Prekių pardavimas pagal Latvijos Respublikos įstatymus. Grąžinimo politika, nurodyta šiame 7 punkte arba kituose Sąlygų punktuose neturi įtakos šių teisių egzistavimui.
8. Pristatymas
Pristatymas į namus
8.1. Pirkėjo pasirinkimu Prekes Pirkėjui pristato transporto įmonė sąskaita. Tam tikrais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
8.2. Pirkėjas, pasirinkdamas Prekių pristatymą į namus užsakymo metu paslauga, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tikslus pristatymas kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos. Faktiniai pristatymai kainos nurodytos skiltyje „Prekių pristatymas ir priėmimas“.
8.3. Iškrovimo ir pristatymo paslaugas reikia užsakyti atskirai prieš apmokėjimas už prekes. Iškrovimo ir pristatymo paslaugos yra mokamos Pirkėjas. Atskirai Pardavėjo nurodytais atvejais prekės iškraunamos ir pristatymo paslaugas apmoka Pardavėjas. Dabartiniai iškrovimai ir iškrovimai paslaugų kainos pateiktos skiltyje „Prekių pristatymas ir priėmimas“.
8.4. Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki numatytos pristatymo datos, kuri nurodyta Taisyklių 5.7. punkte nurodytame pranešime apie deportaciją išskyrus atvejus, kai įvyksta įvykiai, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti (pvz apibrėžta šių taisyklių 17 punkte).
8.5. Paprastai Prekės pristatomos Pirkėjo skyriuje nurodytu adresu „Prekių pristatymas ir priėmimas“ nurodytais terminais. Pirkėjas visada gauna el.paštu informavo apie numatomą Prekės pristatymo terminą.
8.6. Jeigu Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, pasirenka paketą „Express pristatymas“, tačiau prekė per nurodytą laiką nepristatoma, Pirkėjas turi teisę susigrąžinti pinigus už sumokėtą „Greito pristatymo“ paslaugą.
8.7. Užsakant daugiau nei vieną Prekę, jos gali būti pristatomos skirtingose pakuotėse kartų, nes vežami iš skirtingų sandėlių. Už tą papildomą transportą mokestis neimamas. Jei užsakomi keli Produktai su skirtingais pristatymo terminus, bendrą Prekių pristatymo terminą nustato ilgiausias pristatymo laikotarpis.
8.8. Nuosavybės teisės į Prekę pereina Pirkėjui tuo momentu, kai kurjeris ją perduoda Prekės Pirkėjui. Netyčinio prekių praradimo ar sugadinimo rizika praeina Pirkėjui, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas (kurjeris) ir Pirkėjo nurodytas Prekes gavo. Jeigu pasirenkamas Prekių vežėjas pats Pirkėjas, o Pardavėjas tokio pristatymo varianto nepasiūlė, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė yra perduodama vežėjui.
8.9. Siuntos pristatymo Pirkėjui ar jo nurodytam trečiajam asmeniui metu Pirkėjas privalo patikrinti kartu su transporto įmonės atstovu siuntos pakuotės būklė. Jeigu Pirkėjas nustato, kad siunta yra sugadinta, Pirkėjas privalo:
- nurodyti tai Prekę pristačiusiam kurjeriui;
- siuntos pristatymo dokumente pažymėti, kad pakuotė pažeista ir kartu su kurjeriu užpildyti Pakuotės sugadinimo (patikrinimo) aktą;
- patikrinti pakuotės viduje esančias Prekes ir ar jos pažeistos, apgadinimus dokumentuoti nuotraukomis. Reikės nuotraukos prie Prekių dėl netinkamos Prekės pristatymo grąžinimo procedūros;
- jei Prekės pakuotė nepažeista, Prekės tikrinti dalyvaujant kurjeriui nereikia būtina.
Jeigu Pirkėjas priima siuntą ir pasirašo dokumentus, tai laikoma siunta buvo pristatyta tinkamai.
8.10. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar trečioji šalis Pirkėjo paskirtas asmuo turi teisę nepriimti siuntos. Šiuo būdu tuo atveju, kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėjas arba Pirkėjo nurodyta trečioji šalis turi užpildyti specialų kurjerių paslaugų teikėjų pateikta siuntos patikrinimo ataskaita organizacijos atstovas, nurodydamas nustatytus pažeidimus.
8.11. Pirkėjui arba trečiajai šaliai, Pirkėjo nurodytam priėmimo metu organizacijos, teikiančios siuntų ir pasirašytų kurjerių paslaugas atstovo pateiktame duomenų saugojimo įrenginyje arba popieriuje patvirtinimas be pastabų, laikoma, kad Prekės buvo pristatytos nepažeistos siuntos pakuotėje, duomenų rinkinyje nurodytos papildomos paslaugos ant prietaiso arba popieriniame pristatymo įrodyme, jei ne nurodoma priešingai.
8.12. Pristatant ir perduodant Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, daroma prielaida, kad Prekės Pirkėjui buvo perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekės faktiškai priimtas Pirkėjo ar bet kurios trečiosios šalies, priėmusios Prekes nurodytu adresu. Jeigu Prekės nepristatomos numatytą pristatymo dieną pristatytas, Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuojamomis Prekių pristatymo dienomis, informuoti apie tai Pardavėją.
8.13. Jeigu Pirkėjas Prekių nepriima, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimančio asmens duomenys pildant užsakymo pristatymo informaciją.
8.14. Priimant Prekes reikia pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Pirkėjas būtų tinkamai identifikuotas. Jei Pirkėjas pats negali priimti Prekių, tačiau Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi jokių teisių pareikšti Pardavėjui pretenzijas dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
8.15 Pirkėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo patikrinti gaminio pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, priedai ir surinkimas. Pirkėjui per nurodytą terminą to neįvykdžius prievolę ir nepateikia Pardavėjui pretenzijos, laikoma, kad Prekės pakuotė geros būklės, bet kiekis, kokybė, asortimentas, priedai ir surinkimas atitinka Sutarties sąlygas.
Prekių priėmimas klientų aptarnavimo centre
8.16. Pirkėjo pasirinkimu, išskyrus atvejus, numatytus skyriuje „Prekės pristatymas ir gavimas“, internetinėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti nemokamos gauti klientų aptarnavimo centruose.
8.17. Pardavėjui paruošus Prekes gavimui, Pirkėjas yra paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (telefonu arba SMS žinute) padėti, kad Prekės būtų paruoštos gavimui.
8.18. Paprastai Prekių paruošimo terminai pateikiami skiltyje „Prekės pristatymas ir gavimas“ nurodytomis sąlygomis.
8.19. Užsakytos Prekės turi būti išvežtos ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (telefonu arba SMS) pagalba dėl galimo Prekių gavimo. Prekės išskyrus šiame punkte nurodytą laikotarpį, užsakymas anuliuojamas.
8.20. Prekės nuosavybės teisė ją gavus klientų aptarnavimo centre, pereina Pirkėjui tuo momentu, kai Pardavėjas perduoda Pirkėjui Prekes.
8.21. Pirkėjas, gavęs Prekes parduotuvėje, įsipareigoja:
a) nurodyti užsakymo numerį;
b) pateikti galiojantį asmens dokumentą.
8.22. Prekes atsiimti gali tik Pirkėjas. Jei Prekes atsiima kitas asmuo, užsakant Prekes turi būti nurodytas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę prašyti Prekių įgaliojimo už gavimą.
8.23. Prekių gavimo metu Pirkėjui arba jo nurodytam trečiajam asmeniui Pirkėjas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentas, priedai ir komplektacija:
a) nustatant Prekių pakuotės, Prekių kiekio ir kokybės pažeidimus; asortimento, priedų ir komplektacijos neatitikimas (-ai), Pirkėjui arba Pirkėjo nurodytas trečiasis asmuo turi teisę nepriimti Prekių;
b) Pirkėjui arba trečiajam asmeniui, kurį Pirkėjas nurodė priimdamas Prekes, daroma prielaida, kad Prekės buvo pristatytos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, priedai ir surinkimas atitinka Sutartį sąlygos.
8.24. Papildoma informacija, susijusi su Prekių pristatymu, pateikiama skiltyje „Prekių pristatymas ir priėmimas“.
9. Prekės kaina ir pristatymo išlaidos
9.1. Prekių kainos bus nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas daro viską, kas pagrįstai įmanoma, kad Prekių kainos tuo metu, kai Pirkėjas pateikia teisingą užsakymą. Pardavėjui pastebėjus, kad Prekės kainose yra netikslumų, taikomas šių Sąlygų 9.5 p. tašką.
9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pokyčiai jau neturės įtakos prie sudarytų Sutarčių.
9.3. Prekių kainos nurodytos su PVM, kadangi SIA AXO LATVIA, reg nr: 40103829622 yra PVM mokėtojas. respublikoje. Tuo atveju, jei mokesčio tarifas keičiasi per laikotarpį nuo užsakymo dienų iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į mokesčių dydį pakeitimai, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas už Prekes sumokėjo visiškai iki mokesčių tarifo pakeitimų įsigaliojimo. Pardavėjas už šias kainas raštu informuoja Pirkėją apie pasikeitimus ir suteikia Pirkėjui galimybę pirkti Prekė, kurios kaina buvo pakoreguota pagal patikslintą mokesčio tarifą arba panaikinta įsakymas. Užsakymas nevykdomas, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, kai su Pirkėju nepavyksta susisiekti naudojant jame nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas buvo atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojama raštu.
9.4. Į prekių kainas neįskaičiuotas užsakymo paruošimas, pristatymas ir prekės nešiojimo išlaidas. Nurodomos numatomos siuntimo išlaidos internetinėje parduotuvėje, gali keistis. Pateikiami dabartiniai siuntimo įkainiai skiltyje „Prekių pristatymas ir priėmimas“.
9.5. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinė parduotuvė siūlo daug platus Prekių asortimentas, nepaisant visų Pardavėjo pagrįstų pastangomis, negalima atmesti galimybės, kad gali būti nurodyta Prekės kaina neteisingas dėl techninės klaidos, nepriklausančios nuo Pardavėjo. Jeigu Pardavėjas nustato, kad Prekės kaina nurodyta neteisingai, už tai atsako Pardavėjas praneša Pirkėjui elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis (telefonu arba SMS) pagalba ir atšaukti užsakymą. Pirkėjui, jei jis nori pirkti pati Prekė už naują teisingai nurodytą kainą, ją reikia užsakyti iš naujo.
10. Apmokėjimas
10.1. Pirkėjas gali sumokėti už prekes:
b) banko pavedimu į nurodytą Pardavėjo sąskaitą išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra;
c) mokėjimo (kredito ar debeto) kortelė;
d) už atsiskaitymą naudojantis lizingo partnerių paslaugomis;
e) tiesioginiu banko pavedimu per partnerį "Montonio Finance OÜ" paslaugos.
10.2. Juridiniams asmenims užsakymo informacijoje rekomenduojama nurodyti įmonės pavadinimą registracijos numerį, kad būtų galima greičiau identifikuoti mokėjimą. Šiuo būdu užsakymas bus greičiau patvirtintas sistemoje ir bus greičiau paleistas egzekucija.
10.3. Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 10.1. c. ir e. punktuose nurodyta mokėjimo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo nurodymą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo rakto „Užsakyti“ spaudžia. Nepatvirtinus mokėjimo nurodymo per nurodytą laikotarpį, Pardavėjas turi teisę manyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti sutartį, ir atšaukti užsakymą.
10.4. Pirkėjo pasirinktos Prekės yra rezervuojamos Pardavėjo sistemoje ir Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą:
a) kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą pasirinktoms prekėms - Taisyklių 10.1. b., c. ir e. taško atveju;
b) gavus pritarimą dėl finansavimo skyrimo – Reglamentą 10.1. d. taško atveju;
c) iš karto po pavedimo įvykdymo, kaip numatyta 5 dalyje – Taisyklių 10.1. a. punkto atveju.
10.5. Internetinė parduotuvė „Tax Free“ paslaugų neteikia.
10.6. Išsami informacija apie mokėjimą pateikiama skyriuje „Atsiskaitymas“.
11. Pirkėjo pareigos
11.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingą ir išsamią informaciją informacija. Pasikeitus registracijos formoje nurodytai informacijai, Pirkėjas privalo nedelsiant jį atkurti.
11.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nepakenktų jo veikimui ar stabiliam veikimui. Jeigu Pirkėjas nevykdo šios pareigos, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti be išankstinio įspėjimo (nutraukti) Pirkėjo galimybė naudotis internetine parduotuve ir Pardavėjas nereaguoja ne už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
11.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas Prekes ir jas priimti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
11.4. Nepaisant kituose Taisyklių punktuose numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas įsipareigoja prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant prieš ją surinkimas, surinkimas ir kt. ir tt), kad pažiūrėtumėte į gaminį ir tuo įsitikintumėte gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
11.5. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų šių Taisyklių nuostatų Respublikos įstatymuose numatyti reikalavimai.
12. Pardavėjo pareigos
12.1. Pardavėjas įsipareigoja:
a) dėti visas pastangas, kad Pirkėjui būtų sudarytos tinkamos sąlygos naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
b) gerbti Pirkėjo privatumą, tvarkyti tik Pirkėjo asmens duomenis Latvijos Respublikos taisyklėse, privatumo politikoje ir teisės aktuose nurodytas procedūras.
12.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų.
13. Gamintojo garantija
13.1. Kai kurias Pardavėjo parduodamas Prekes pateikia gamintojas garantija. Informacija apie garantiją ir taikomas sąlygas yra nurodyta gamintojo garantijoje, pateiktoje kartu su Preke.
13.2. Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su už žemos kokybės prekes.
13.3. Gaminio gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nebuvo pažeistos Prekės naudojimo sąlygos. Prieš naudodami gaminį Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti Prekės naudojimo instrukciją, jei tokia yra.
14. Prekės kokybė
14.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (teisėta kokybės garantija). Pardavėjas suteikia įvairių rūšių Prekes, galiojančias tam tikrą laikotarpį kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos kartu su Preke pateiktuose dokumentuose.
14.2. Prekių nuotraukos yra tik iliustravimo tikslais, originalūs gaminiai gali skirtis nuo pavaizduotų. Paskelbti daiktai nuotraukos negali būti naudojamos kaip pretenzijų pagrindas. Produktas laikomas atitinkamai, jei jis atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelis arba aprašymas.
14.3. Pardavėjo suteikiama garantija neapriboja Pirkėjo teisių, kurios, perkant netinkamos kokybės prekes, nustato Latvijos Respublika reglamentas.
15. Garantija ir Pirkėjo teisės esant nekokybiškoms prekėms
15.1. Pašalinami prekių trūkumai, taip pat ir reikalavimų neatitinkančios prekės pakeisti arba grąžinti pagal tai, kas išdėstyta šiose sąlygose tvarka ir atsižvelgiant į galiojančius Latvijos Respublikos teisės aktus reikalavimus.
15.2. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl prastos kokybės ar Nepilnas Prekių surinkimas, tai gali padaryti klientų aptarnavimo tarnyba centrais arba el.paštu info@axo.lv, grąžinant galimai netinkamą Produktas, atsižvelgiant į tai, kad:
15.3. Pateikdamas skundą Pirkėjas privalo pateikti šią informaciją:
a) Produkto sąskaita faktūra ir užsakymo numeris. Esant galimybei, Pirkėjas pridėkite sąskaitą faktūrą, kad Pardavėjas kuo greičiau peržiūrėtų Pirkėjo skundas;
b) nurodyti Prekės trūkumą, pažeidimo požymius ar trūkstamą dalį;
c) turi būti pateikti kiti įrodymai, pavyzdžiui, gaminio nuotrauka, nekokybiškos vietos nuotrauka (jei tai mechaninis pažeidimas ir yra galima nufotografuoti), prekės pakuotės nuotrauka ir kt
15.4. Pateikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti vieną iš būdų, kuriuo Pirkėjas nori, kad pretenzija būtų išspręsta:
a) Pašalinus gaminio neatitiktį per protingą laikotarpį be kompensacijos - defektai, jei defektai gali būti pašalinti pagal garantiją reglamentas;
b) atitinkamai sumažinti pirkimo kainą, atsižvelgiant į Prekės nusidėvėjimą arba nauda, kurią Pirkėjas gavo naudodamasis Preke ir už kurią atsako Pardavėjas ir Pirkėjas susitarė;
c) per protingą laikotarpį neatlygintinai pakeisti Prekę analogišku kokybiška Prekė, išskyrus atvejus, kai defektai yra smulkūs/nežymūs arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
d) nutraukti Sutartį ir grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtą pinigų sumą, išskyrus atvejį, kai Prekės neatitikimas yra nedidelis ir negali būti reikšmingas turėti įtakos Pirkėjo galimybei naudotis preke. Prekės neatitikimas laikomas nepilnametis, jei tai ženkliai nesumažina pagrindinių Prekės funkcijų atlikimo kokybės ar naudojimo ypatybes ir gali būti pašalintos nesukuriant vaizdo aptinkami Prekės išorinės išvaizdos pokyčiai.
15.5. Nagrinėjant skundą, atsakymas pateikiamas per 15 (penkiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per minėtą terminą nėra galimybės pateikti atsakymo į Pirkėjo skundą, Pardavėjas iš karto apie tai raštu informuoja Pirkėją, nurodydamas protingą terminą atsakyti bus teikiamas, taip pat pagrindžiantis tokio pratęsimo poreikį.
15.6. Pirkėjas taip pat gali teirautis garantinės priežiūros klausimais el telefonu +371 arba užduodami klausimus rašydami el. info@axo.lv.
15.7. Pirmiausia pristatomi galimai netinkamos kokybės gaminiai Pardavėjo garantinis aptarnavimas (kontaktus rasite čia). Tik nustačius, kad Prekė yra netinkamos kokybės, Pirkėjas gali būti įvykdytas prašymas dėl netinkamos kokybės Prekių.
15.8. Garantinio aptarnavimo trukmė nuo 7 iki 30 (nuo septynių iki trisdešimt) kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais, jei Prekės siunčiamos į garantinio aptarnavimo centrus kitoje ES šalyje, gaminių garantijas aptarnavimo procesas gali trukti nuo 14 iki 70 (keturiolikos iki septyniasdešimties) kalendorinių dienų, priklausomai nuo prekės pobūdžio. Visa tai pabrėžiame atvejais, pagal galimybes stengiamės įgyvendinti garantinio aptarnavimo procesą per trumpesnį laiką.
15.9. Įranga, kuri atvežta garantiniam aptarnavimui, neturi būti rasti Pirkėjo asmeninius duomenis ir SIM korteles. Pardavėjas neatsako ir neuždengia išlaidos už informaciją, esančią garantiniam aptarnavimui pateiktuose dokumentuose įranga, tokios informacijos atkūrimas ir atkūrimas.
15.10. Neatsiimtos Prekės, perduotos garantiniam aptarnavimui, saugomos 3 (trys mėnesiai. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmojo pranešimo Pirkėjui, naudojantis jos pateikta kontaktine informacija (telefonu, el. pašto adresu ir kt.) ir kt.), apie tai, kad Pirkėjas gali gauti grąžintą prekę iš garantijos paslaugų centras. Pirkėjui negavus Prekių per nurodytą terminą, Pardavėjas turi teisę Prekių nebesandėliuoti, Prekės gali būti utilizuojamos. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už likusią negautos Prekės dalį Pirkėjo informacija ir kiti Pirkėjo nuostoliai, atsiradę dėl toks Prekės sunaikinimas.
15.11. Pirkėjui (vartotojui) radus netinkamos kokybės Prekę ir nori ją grąžinti, Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Prekės grąžinimą Pirkėjui, atlyginti Pirkėjui (vartotojui) Prekės grąžinimo išlaidas. Jeigu Pirkėjas pasirenka Prekės grąžinimo būdą, kuris skiriasi nuo Pardavėjo siūlomo grąžos rūšis, dėl kurios patiriamos neproporcingos ir didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių Prekių grąžinimo išlaidų.
15.12. Sutarties sąlygų neatitinkančios didelių gabaritų prekės ir už 10 kilogramais sunkesnis už Prekės, keitimo ar Sutarties trūkumų šalinimą atšaukimui pristato Pardavėjas savo lėšomis, jei Sutartis sudaryta su vartotojas (fizinis asmuo). Pardavėjui atsisakius pristatyti prekes, Pirkėjas (vartotojas) turi teisę pristatyti prekę pats arba su trečiąja šalimi pagalba, bet Pardavėjo sąskaita. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui (vartotojui) Prekės grąžinimo išlaidas, kurios 3 (trys), Pirkėjo patirti dėl Prekės pristatymo Pardavėjui per darbo dienas nuo išlaidas patvirtinančio dokumento gavimo.
16. Atsakomybė
16.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus internetu parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo formoje pateiktus duomenis teisingumas. Pirkėjas prisiima atsakomybę už registracijos pasekmes dėl formoje pateiktų duomenų klaidų ar netikslumų.
16.2. Pirkėjas, užpildydamas pirkimo formą internetinėje parduotuvėje, atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimas ir (ar) perdavimas tretiesiems asmenims. Taip internetinėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungęs prie internetinės parduotuvės pasinaudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir už viską atsako Pirkėjas už tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.
16.3. Pardavėjas tiek, kiek tai neprieštarauja taikomiems įstatymams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai atsiranda nuostolių nes Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimų, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, šia Privatumo politika ir kt Nuostatuose nurodytiems dokumentams, nors tokia galimybė jai buvo suteikta jeigu.
16.4. Pirkėjas privalo užtikrinti savo prisijungimą prie internetinės parduotuvės saugiai saugoti duomenis ir jų neatskleisti, ir užtikrinti, kad duomenys būtų žinomas tik jam pačiam ir duomenimis naudojasi tik pats Pirkėjas, taip pat neperduoti ir taip pat nesudaryti galimybės kitiems asmenims su šiais duomenimis susipažinti kitais būdais arba juos naudoti. Jei įtariate, kad prisijungimo duomenis galima sužinoti kitas asmuo, privalo nedelsiant, taip pat nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui privalo informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą arba atskleidimas. Visi veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo atpažinimo funkciją kodas, yra laikomi Pirkėjo pagamintais, o Pirkėjas prisiima visą atsakomybę apie tokių veiksmų pasekmes.
16.5. Apie Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Latvijos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
16.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas pažeidžia šių Sąlygų sąlygas, t atsako už bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos Pirkėjas patyrė dėl to Numatytos taisyklių pažeidimo pasekmės. Žala ar praradimas yra laikomi numatomais, jei jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas žinojo apie tokią žalą ar praradimą pagal Sutartį uždarymo metu.
16.7. Pardavėjas Prekes tiekia tik buities reikmėms ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamos prekės komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už jokį Pirkėjo, verslo negautą pelną praradimas, gedimas arba praradimas, susijęs su praradimu verslo galimybės.
16.8. Pardavėjas neatsako už informaciją, pateiktą kitų įmonių interneto svetainėse, net jei Pirkėjai šias svetaines pasiekia per Pardavėjo internetinę parduotuvę esama indikacija.
17. Įvykiai, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti
17.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Sutartį ar bet kokius įsipareigojimus pagal Sutartį Sutarčių nevykdymas ar vėlavimas vykdyti, jei toks nevykdymas ar vėlavimas įvyko dėl įvykių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti, kaip apibrėžta Šių Nuostatų 17.2 p. punkte
17.2. Nuo Pardavėjo nepriklausantis įvykis reiškia bet kokius veiksmus arba įvykis, kurio Pardavėjas pagrįstai nekontroliuoja.
17.3. Atsiradus įvykiui, kurio Pardavėjas negali kontroliuoti ir kuris turi įtakos tinkamai vykdyti Pardavėjo įsipareigojimus pagal Sutartį:
a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir prievolių įvykdymo terminas bus pratęstas terminu, lygiu nuo Pardavėjo nepriklausančio įvykio trukmė. Jei įvykiai už Pardavėjo ribų kontrolė turi įtakos Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas pasirūpins nauju pristatymu data po Pardavėjo įvykių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, pabaigos.
18. Informacijos siuntimas
18.1. Sąlygose vartojama sąvoka „raštu“ taip pat apima el.
18.2. Pirkėjas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, kai Sąlygose numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu atsiųskite Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@axo.lv arba įprastu laiškas turėtų būti adresuotas SIA AXO LATVIA adresu - Ventspils, Pētera iela 3 - 1B, LV-3601 Pardavėjas raštu informuos Pirkėją apie pranešimo gavimą (dažniausiai el. paštu). Atsisakymo ir sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimas Sutarties tikslu Pirkėjo susisiekimo su Pardavėju tvarka yra tokia Taisyklių 7 punkte.
18.3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia pirkimo forma nurodytu elektroninio pašto adresu.
19. Kitos nuostatos
19.1. Bet kokia sutartis, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo šios sąlygos taikomos kartu su aiškiai nurodytais dokumentais Taisyklėse. Bet kokie nukrypimai nuo šių sąlygų galioja tik tokie jeigu jie įforminami rašytiniu dokumentu.
19.2. Pirkėjas, atsižvelgdamas į Latvijos Respublikos teisės aktus, turi tam tikrų teises, susijusias su netinkamos kokybės prekėmis. Nieko iš šito Jokia Sąlygų nuostata neturėtų būti suprantama kaip ribojanti ar ribojanti naudotis tokiomis teisėmis.
19.3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartis su trečiuoju asmeniu ar asmenimis, tačiau tokios teisės ir pareigos perdavimas neturės įtakos Pirkėjo teisėms ir Pardavėjo pareigoms pagal šias sąlygas. Tokio perdavimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėjas, pateikdamas informaciją apie pavedimą internetinėje parduotuvėje.
19.4. Pirkėjas neturi teisės perleisti visų ar dalies teisių ar pareigų, kurios iš šių Sąlygų, trečiajai šaliai ar asmenims, kurie nėra Pardavėjas rašytiniai sutikimai.
19.5. Jeigu kurią nors iš šių Sąlygų teismas pripažįsta neteisėta, negaliojančia ar netaikytinos, kitos šių Sąlygų nuostatos lieka galioti ir taikomos pilnai. Bet kuri šių sąlygų nuostata, kuri yra pripažinta neteisėta, negaliojančiais arba netaikomi tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, lieka galioti ta apimtimi, kuri nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar netaikoma.
19.6. Jei šiose sąlygose nenurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo delsimas, kuri yra susijusi su savo teisių įgyvendinimu pagal šią Sutartį, nereiškia Pirkėjo atleidimas nuo įsipareigojimų vykdymo arba šių teisių atsisakymas, bet atskiras ar dalinis bet kokios pareigos ar bet kurios teisės vykdymas atskiras ar dalinis naudojimas nereiškia, kad šie įsipareigojimai nevykdomi arba šia teise toliau naudotis negalima.
19.7. Šios sąlygos ir šalių santykiai pagal juos Taisyklės (įskaitant Sutarties sudarymą, galiojimą, taikymą ir nutraukimo klausimai) taikomus Latvijos Respublikos įstatymus aktus, ir jie paaiškinami remiantis Latvijos Respublikos įstatymais aktai.
19.8. Bet koks ginčas, nesutarimas ar pretenzija, kylanti iš šių sąlygų arba yra susiję su šiomis Sąlygomis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu egzistavimą, galutinai nustato Latvijos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai tvarka.
19.9. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Pardavėjui atsisakius tenkinti Pirkėjo skundą arba Pirkėjui nesutikus pardavėjo siūlomus sprendimus ir nustato, kad jo teisės ar buvo pažeisti interesai, Pirkėjas gali pateikti skundą Vartotojui neteisminio ginčų sprendimo komisijoje, esančioje Brīvības iela 55, Ryga, Latvija, LV-1010 ir kuri sprendžia vartotojų ginčus (daugiau informaciją apie ginčų sprendimą rasite adresu http://www.ptac.gov.lv/lv).
19.10 val. Be to, kas išdėstyta aukščiau, Pirkėjas gali naudotis el ginčų sprendimo platforma (ODR), skirta ginčams internete spręsti už svetainėje įsigytas prekes ar paslaugas. Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/odr.