Saņem bezmaksas piegādi pirkumiem no €200

Privatumo politika

SIA AXO LATVIA įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Atidžiai perskaitykite šį privatumo pareiškimą, kad žinotumėte, kodėl ir kaip renkame jūsų duomenis ir kaip juos naudosime.

Šiame pranešime paaiškinama:

 • Kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją;
 • Kokią asmeninę informaciją perduodame trečiosioms šalims;
 • Kiek laiko saugome jūsų asmeninę informaciją;
 • Informacija apie rinkodaros komunikacijas;
 • Jūsų teisės;
 • Kaip naudojame slapukus;
 • Kita susijusi privatumo informacija;
 • Pakeitimai, kaip saugome jūsų privatumą;
 • Kaip su mumis susisiekti;

Kai apsilankysite mūsų svetainėje pirmą kartą, paprašysime patvirtinti slapukų naudojimą pagal šio pranešimo sąlygas.
Jei turite klausimų apie tai, kaip saugome jūsų privatumą, susisiekite su mumis el. paštu: info@axo.lv

KAIP NAUDOJOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Šiame skyriuje pateikiama ši informacija:

 • mes tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • šaltiniai ir konkrečios asmens duomenų kategorijos, negautos tiesiogiai iš jūsų;
 • jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai; ir tvarkymo teisinis pagrindas.

Mes apdorojame jūsų paskyros duomenis („paskyros duomenys“). Sąskaitos duomenys gali apimti jūsų vardą ir el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, kuriuos pateikiate registracijos metu, taip pat jūsų pirkimo istoriją. Šie duomenys gaunami tiesiogiai iš jūsų. Tvarkome paskyros duomenis, kad galėtume valdyti svetainę, teikti paslaugas, užtikrinti svetainės ir paslaugų saugumą bei bendrauti su Jumis. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra abipusio susitarimo vykdymas ir (arba) sutarties sudarymas jūsų prašymu, taip pat mūsų teisėti interesai, būtent mūsų svetainės ir paslaugų stebėjimas ir tobulinimas.

Mes apdorojame informaciją, susijusią su mūsų paslaugų teikimu mūsų svetainėje ("sandorių duomenys"). Operacijų duomenys gali apimti jūsų kontaktinę informaciją, banko sąskaitos informaciją ir operacijų informaciją. Sandorių duomenys tvarkomi siekiant pristatyti prekes ir paslaugas bei išlaikyti tikslius šių operacijų įrašus. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra abipusio susitarimo vykdymas ir (arba) sutarties sudarymas jūsų prašymu, taip pat mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir prekybos administravimas.

Galime apdoroti informaciją apie jūsų vartojimo paskolos paraišką („lizingo duomenys“). Lizingo duomenys gali apimti duomenis apie jūsų užimtumą, šeimyninę padėtį, informaciją apie mokumą ir kitus duomenis. Lizingo duomenys tvarkomi tik siekiant susisiekti su vartojimo kredito bendrovėmis dėl galimo vartojimo kredito užstato, reikalingo apmokėti už įsigytas prekes, pasirinkus atidėto mokėjimo variantą. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra abipusio susitarimo vykdymas ir (arba) sutarties sudarymas jūsų prašymu.

Galime apdoroti informaciją, kurią pateikiate prisiregistruodami gauti el. laiškus ir naujienlaiškius („pranešimų duomenys“). Pranešimų duomenys tvarkomi, kad būtų siunčiami jums svarbūs pranešimai ir naujienos. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Be to, jei mes jau pardavėme jums prekes ar suteikėme paslaugas savo svetainėje, o jūs neprieštaraujate, pranešimų duomenis galime tvarkyti remdamiesi savo teisėtais interesais, būtent siekdami palaikyti ir pagerinti santykius su klientais.

Galime apdoroti informaciją, susijusią su bet kokiu jūsų mums siunčiamu pranešimu („susirašinėjimo duomenys“). Korespondencijos duomenys gali apimti komunikacijos turinį ir su ryšiu susijusius metaduomenis. Jei bendravimas pradedamas naudojant mūsų svetainės kontaktines formas, svetainė generuos su susirašinėjimu susijusius metaduomenis. Korespondencijos duomenys tvarkomi siekiant su jumis susisiekti ir saugoti įrašus. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas, vienodos ir kokybiškos konsultavimo praktikos teikimas bei ginčų tarp jūsų ir mūsų darbuotojų sprendimas.

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta šiame pranešime, jei tai būtina siekiant patenkinti arba apginti teisinius reikalavimus, kylančius iš teisminių, administracinių ar kitų neteisminių procesų. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent mūsų, jūsų ir kitų asmenų teisinių teisių apsauga ir įgyvendinimas.

Be konkrečių tikslų, dėl kurių turime teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis, kaip nurodyta pirmiau, mes taip pat turime teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai toks tvarkymas būtinas, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų.

KOKIĄ ASMENINĘ INFORMACIJĄ TEIKIAME TREČIAMS ŠALIMS

Norime užsitarnauti ir išlaikyti jūsų pasitikėjimą. Norėdami tai pasiekti, mes dalinsimės jūsų asmenine informacija tik esant reikalui.
Turime teisę dalytis jūsų duomenimis su šių kategorijų trečiosiomis šalimis, kad galėtume teikti jums šiame pranešime aprašytas paslaugas:

 • Turime teisę atskleisti jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės įmonių (įskaitant mūsų dukterines įmones ir kontroliuojančią bendrovę bei kitas jos dukterines įmones);
 • Turime teisę atskleisti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems patarėjams, kad galėtume valdyti riziką, gauti profesionalų patarimą arba pareikšti, vykdyti ar apginti pretenzijas;
 • Finansines operacijas, susijusias su prekių pirkimu mūsų svetainėje, gali apdoroti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Su mokėjimo paslaugų teikėjais dalijamės jūsų operacijų informacija tik tiek, kiek tai būtina jūsų mokėjimo, pinigų grąžinimo ir skundo tikslais.
 • Turime teisę atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, kad galėtume teikti konkrečias paslaugas. Pavyzdžiui, svetainių prieglobos paslaugų teikėjai, pristatymo įmonės, serveriai ir jų priežiūros paslaugų teikėjai, el. pašto ir SMS paslaugų teikėjai. Subrangovų samdymo atveju imsimės visų būtinų veiksmų, kad mūsų duomenų tvarkytojai užtikrintų asmens duomenų konfidencialumą.
 • Jei pasirinksite atidėto mokėjimo parinktį, vartojimo kredito bendrovėms atskleisime jūsų asmens duomenis, aiškiai nurodytus mokėjimo formoje. Tokie duomenys apima sandorių duomenis ir lizingo duomenis. Atsižvelgiant į tai, kad vartojimo kredito bendrovės, gavusios šią informaciją, duomenis tvarko kaip nepriklausomas duomenų valdytojas, prieš patvirtinant duomenų perdavimą, rekomenduojame susipažinti su šių kredito įstaigų privatumo politika.

Be ypatingų atvejų, mes turime teisę atskleisti jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus.
Šiame punkte nurodytos trečiosios šalys taip pat gali būti registruotos už Latvijos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominė erdvė. Jei tokiems asmenims siųsime Jūsų asmens duomenis, imsimės visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume, jog Jūsų privatumas būtų tinkamai apsaugotas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamas saugumo priemones, galite susisiekti su mumis info@axo.lv

KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome konkrečiam tikslui ar tikslams, nėra saugomi ilgiau, nei to reikia tam tikslui ar tikslams pasiekti. Bet kokiu atveju jie saugomi ne ilgiau kaip:

 • Paskyros duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba paskutinio pirkimo (atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė);
 • operacijų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų po paslaugos teikimo pabaigos;
 • lizingo duomenys bus saugomi ne ilgiau nei iki užsakymo įvykdymo ar atšaukimo;
 • pranešimų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros arba paskutinio pirkimo (atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė);
 • korespondencijos duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo bendravimo pabaigos.

Kartais negalime tiksliai pasakyti, kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, prieigos duomenys bus saugomi tol, kol to reikia konkrečiais tikslais.

Nepaisydami kitų šio skyriaus nuostatų, mes turime teisę saugoti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams įvykdyti.

Kartais negalime tiksliai pasakyti, kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, prieigos duomenys bus saugomi tol, kol bus reikalinga konkretiems tikslams. Turime teisę saugoti jūsų asmens duomenis, jei tai būtina siekiant įvykdyti mums privalomą teisinę prievolę.

INFORMACIJA APIE RINKODAROS PRANEŠIMUS

Jei sutikote (-us), atsiųsime jums rinkodaros pranešimus el. paštu arba teksto pranešimu, kad pateiktume jums naujausią informaciją, kuri padės jums peržiūrėti ir rasti mūsų produktus.

Galite bet kada atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus iš www.axo.lv.
Tai galite padaryti taip:

Bet kuriame el. laiške spustelėjus nuorodą „atsisakyti prenumeratos“;

Susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda: info@axo.lv

 • Jei atsisakysite gauti rinkodaros pranešimus, atnaujinsime jūsų profilį, siekdami užtikrinti, kad ateityje tokių pranešimų negautumėte.
 • Atminkite, kad www.axo.lv apima platų tarpusavyje susijusių paslaugų tinklą, todėl gali praeiti kelios dienos, kol informacija bus atnaujinta visose mūsų sistemose, todėl galite gauti iš mūsų pranešimus, kol apdorosime jūsų užklausą.< /li>

  Rinkodaros pranešimų gavimo atsisakymas nereiškia, kad komunikacija apie Paslaugas, pvz., užsakymų atnaujinimai, bus nutraukta.

JŪSŲ TEISĖS

Šioje pranešimo dalyje apžvelgiamos jūsų teisės pagal duomenų apsaugos taisykles. Kadangi kai kurios teisės yra sudėtingos, šis pranešimas apima tik pagrindinius aspektus. Prašome peržiūrėti atitinkamus teisės aktus ir gaires, kad gautumėte visą informaciją apie savo teises.

Turite šias teises, susijusias su savo asmenine informacija:

 • Teisės gauti prieigą prie mūsų turimos asmeninės informacijos;
 • Teisė reikalauti ištaisyti netikslią asmeninę informaciją, kurią turime apie jus. (Tačiau daugumą informacijos galite pataisyti skiltyje Mano nustatymai https://www.axo.lv/veikals/account/settings);
 • Teisė reikalauti ištrinti jūsų duomenis;
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą;
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą;
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • Teisė atšaukti sutikimą.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba jei turite klausimų, susisiekite su mumis el. paštu: info@axo.lv

1. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę duoti sutikimą arba nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, o jei mes tai darome, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kita papildoma informacija. Papildoma informacija apima informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Darant prielaidą, kad kitų asmenų teisės ir laisvės nebus paveiktos, pateiksime jūsų asmens duomenų kopiją.

2. Teisė patikslinti duomenis. Jūs turite teisę ištaisyti bet kokius savo duomenis, kurie yra netikslūs, ir, atsižvelgdami į tvarkymo tikslus, turite teisę papildyti visus duomenis, kurie yra neišsamūs.

3. Kai kuriais atvejais turite teisę ištrinti savo asmens duomenis. Tokie atvejai apima: (I) asmens duomenys nebereikalingi siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; (II) atšaukiate savo sutikimą ir nėra jokio kito teisėto pagrindo tvarkyti; (c) jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal tam tikras duomenų apsaugos taisykles; d) tvarkymas atliekamas rinkodaros tikslais; arba e) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tačiau kai kuriais atvejais negalėsite pasinaudoti šia teise. Išimtiniai atvejai, kai tvarkyti būtina, yra šie: (I) naudotis saviraiškos ir informacijos laisve; (II) laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų; arba (III) pareikšti, įgyvendinti arba apginti teisinius reikalavimus.

4. Tam tikrais atvejais turite teisę apriboti apdorojimą. Tokie atvejai apima: (a) jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą; (b) tvarkymas yra neteisėtas ir jūs prieštaraujate, kad asmens duomenys būtų ištrinti; (c) mums nebereikia asmens duomenų tvarkymui, bet jums jų reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti; (d) prieštaraujate tvarkymui remdamiesi viešaisiais arba teisėtais interesais, kol toks prieštaravimas bus patvirtintas. Jei tvarkymas yra apribotas pagal tai, kas išdėstyta aukščiau, mes turime teisę toliau saugoti jūsų asmens duomenis. Tačiau mes jį tvarkysime tik: (I) gavę jūsų sutikimą; (II) pareikšti, įgyvendinti arba ginti teisinius reikalavimus; (III) apsaugoti kito asmens ar subjekto teises; arba (IV) siekiant įgyvendinti svarbius viešuosius interesus.

5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į jūsų konkrečią situaciją. Tačiau tai įmanoma tiek, kiek mums reikia duomenų tvarkymo pagal mūsų ar trečiosios šalies teisėtus interesus. Jei prieštaraujate tokiam tvarkymui, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens informaciją, nebent galėsime įrodyti teisėtą duomenų tvarkymo priežastį, kuri yra svarbesnė už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti. ; 6. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei prieštaraujate tokiam tvarkymui, šiuo tikslu nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis.

7. Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistikos tikslais. Jei prieštaraujate tokiam tvarkymui, mes nustosime tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, nebent tvarkymas yra būtinas siekiant atlikti užduotį, atliekamą visuomenės labui.

8. Teisė į duomenų perkeliamumą. Tiek, kiek mūsų teisinė apdorojimo priežastis yra: jūsų sutikimas; arba Vykdydami sutartį ar atlikdami veiklą jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti iš mūsų savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šios teisės negalimos, jeigu jų įgyvendinimas neigiamai veikia kitų asmenų teises ir laisves.

9. Jei manote, kad jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos taisykles, turite teisėtą teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai adresu Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv , arba kita priežiūros institucija įstaigai pagal Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos, darbo vietos ar galimo pažeidimo vietos adresą.

10. Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

KITA SVARBI PRIVATUMO INFORMACIJA

Trečiųjų šalių svetainės


Galime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, paprastai vadinamomis paslaugų teikėjais, kurios yra įgaliotos mūsų svetainėse arba mūsų paslaugose, programose ir įrankiuose jūsų sutikimu patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šie paslaugų teikėjai leidžia mums suteikti jums geresnę, greitesnę ir saugesnę svetainę.

Atminkite, kad trečiųjų šalių slapukams taikomos trečiųjų šalių privatumo politikos, todėl mes nesame atsakingi už šias privatumo politikos nuostatas.


Vaikų asmens duomenys


Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos skirtos vyresniems nei 14 metų asmenims. Individualiose lojalumo programose arba konkurso sąlygose gali būti nustatytas kitoks arba didesnis minimalus dalyvio amžiaus limitas.

Jei kiltų pagrįstų abejonių dėl šioje dalyje nurodyto amžiaus nesulaukusio asmens duomenų tvarkymo, tokius asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.

PAKEITIMAI, KAIP SAUGOME JŪSŲ PRIVATUMĄ

Kartkartėmis galime pakeisti šį pranešimą, kad atspindėtų, kaip apdorojame jūsų duomenis. Jei atliksime esminius pakeitimus, apie tai jus informuosime savo svetainėje ar kitu būdu, pavyzdžiui, el. paštu, kad galėtumėte peržiūrėti pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų svetaine.

KAIP NAUDOJAM Slapukais

Kaip ir kitose svetainėse, mes taip pat naudojame slapukus. Slapukai yra nedideli duomenų failai, leidžiantys užtikrinti greitesnę ir saugesnę svetainę. Kai lankotės mūsų svetainėse, paslaugų skyriuose, programėlėse, įrankiuose ar pokalbių svetainėse arba su jomis sąveikaujate, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, kad suteiktume jums geresnę, greitesnę ir saugesnę svetainę ir reklamos tikslais.

  Paprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti naudotoją, tačiau mūsų turima jūsų asmeninė informacija gali būti susieta su slapukų gauta arba saugoma informacija.

  Trys slapukų tvarkymo būdai:
  Išoriniai šaltiniai (1)
  Naršyklės nustatymai (2)
  Mūsų svetainės slapukai (3)

  (1) Paslaugų teikėjų slapukai

  Naudojame „Google Analytics“ paslaugas analizuodami, kaip naudojatės mūsų svetaine. Daugiau apie Google privatumo politiką galite sužinoti čia. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip galite pasiekti, tvarkyti arba ištrinti su „Google“ paskyra susietą informaciją, žr. „Skaidrumas ir pasirinkimas“.

  Šioms patikimoms BDAR atitinkančioms įmonėms leidžiame naudoti slapukus ar panašias technologijas reklamos ar tyrimų paslaugoms teikti: mūsų svetainė naudoja paslaugą „Google Analytics“, kad suprastų, kaip lankytojai naudojasi svetainės turiniu. Jei nenorite, kad jūsų naršyklė naudotų „Analytics“, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Jei norite sužinoti daugiau apie Google Analytics ir privatumą, spustelėkite čia. Tiesioginės rinkodaros tikslais naudojame Google Partners reklamos sistemą. Tai padeda mums parodyti jums aktualius pasiūlymus. Šiuos nustatymus galite pakeisti čia. Norėdami sužinoti daugiau apie Google skelbimus ir privatumo politiką, spustelėkite čia. Tiesioginės rinkodaros tikslais turime teisę naudoti Facebook reklamos platformą, kuri pagal surinktus slapukus padeda geriau atpažinti pirkėjo poreikius. Norėdami sužinoti daugiau apie Facebook privatumo politiką, spustelėkite čia. Taip pat galite spustelėti čia norėdami pakeisti savo skelbimų nustatymus Facebook platformoje. Tiesioginės rinkodaros tikslais turime teisę naudoti „RTB House“ reklamos platformą, kuri pagal surinktus slapukus padeda geriau atpažinti pirkėjo poreikius. Norėdami sužinoti daugiau apie RTB House privatumo politiką, spustelėkite čia. Taip pat galite pakeisti savo skelbimų nustatymus RTB House platformoje spustelėję čia. Tiesioginės rinkodaros tikslais turime teisę naudoti „Adform“ reklamos platformą, kuri pagal surinktus slapukus padeda geriau atpažinti pirkėjo poreikius. Norėdami sužinoti daugiau apie Adform privatumo politiką, spustelėkite čia. Turime teisę naudoti „Hot Jar“, kad optimizuotume klientų patirtį svetainėje. Norėdami sužinoti daugiau apie šią privatumo politiką, spustelėkite čia.

 • (2) Kaip galite valdyti slapukus?
 • Dauguma naršyklių leidžia vartotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo naršyklės ir jos versijos. Toliau pateikiama naujausia informacija, kaip užblokuoti arba ištrinti slapukus paslaugų teikėjų svetainėse, pvz., „Chrome“; Firefox; Internet Explorer ir Safari.

  Atminkite, kad slapukų ištrynimas arba išjungimas gali paveikti jūsų patirtį ir galbūt negalėsite pasinaudoti tam tikromis mūsų svetainės funkcijomis.

 • (3) Kokius slapukus naudojame?
 • Yra keturi pagrindiniai slapukų tipai. Štai kaip ir kodėl juos naudojame:

  (1) Svetainės funkcijų slapukai: šie slapukai leidžia naršyti svetainėje ir naudoti galimas funkcijas, pvz., „Įdėti į krepšelį“.

  (2) Svetainės analizės slapukai: šie slapukai leidžia įvertinti ir analizuoti, kaip mūsų klientai naudojasi mūsų svetaine, pagerinti jos funkcionalumą ir apsipirkimo patirtį.

  (3) Klientų pasirinkimo slapukai: kai naršote arba apsiperkate svetainėje www.axo.lv, šie slapukai įsimins jūsų nuostatas, kad galėtume padaryti jūsų apsipirkimo patirtį tobulą ir pritaikytą būtent jums.

  (4) Tiksliniai arba reklaminiai slapukai: šie slapukai naudojami atitinkamiems skelbimams rodyti. Šie slapukai riboja skelbimo parodymų skaičių ir padeda įvertinti rinkodaros kampanijų efektyvumą.

KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS?

Mes visada norime susisiekti su savo klientais (ypač jei manote, kad jus nuvylėme arba galėtume patobulinti).
Taip:

Turite klausimų arba komentarų apie šį skelbimą;
Norite, kad ateityje nenaudotume jūsų informacijos;
Jei norite pasinaudoti bet kuria iš aukščiau nurodytų teisių arba turite skundų, susisiekite su mumis.

Su mūsų privatumo specialistais galite susisiekti rašydami mums adresu info@axo.lv